Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1898
15e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202104
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
124.
gij de schoonzoon van dien koetsier? Uw koetsier
is in Engeland geweest. Hij had (inip) twee rijtuigen
gekocht voor den zoon van den graaf. Onze kat had
vier muizen gevangen. Er is een weerhaan op den
toren. Sedert wanneer zijt gij in deze klasse ? — Sedert
Maandag. Heeft de koetsier van den graaf de beide
paarden uitgespannen?
131-
Hebt gij den naam van dien heer gekend? Uwe zus-
ter is op de kostschool [en pension) geweest. Er is een
schip op de rivier. Peter [Pierre) de Eerste was (een)
keizer van Rusland. Hij had (imp^ eene zuster, Sophia
genaamd (nommée Sophie). Peter de Groote (Ie Grand)
heeft gestreden tegen Karei den Twaalfden. Deze laatste
vorst was {étaif) de zoon van Karei den Elfden. Gedu-
rende den dertigjarigen oorlog (vert. oorlog van dertig
jaren) heeft Lodewijk de Dertiende geld en soldaten
naar (eri) Duitschland gezonden. De Hanzesteden (villes
hanséatiques) hadden (imp) vroeger veel handel met
het noorden van Europa. Hare inwoners hebben laken,
hoeden en kousen gekocht en verkocht.
132. .
Hebt gij uwe handschoenen bij den schoonzoon van
den kruidenier gekocht? De kruidenier verkoopt (vend)
aan onze moeder koffie, thee, suiker en veel koopwaren.
Gedurende zes jaren is deze keukenmeid in ons huis ge-
weest. Gedurende drie weken heeft onze kat meer dan
twintig muizen gevangen. Hoeveel rivieren zijn er in dat
land? — Er zijn meer dan dertien rivieren in dat land.
De paarden zijn vóór het rijtuig. Welk rijtuig is het