Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1898
15e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202104
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
124.
dezen officier, heeft de geschiedenis van Engeland gelezen.
Het vaderland der Duitschers is Duitschland, dat der
Franschen is Frankrijk en dat der Engelschen is Enge-
land. De dichter Goethe is uit {de) Frankfort. Hij was
een Duitscher. Hebt gij veel van Goethe gelezen? — Ik
heb veel van Gcethe en Schiller gelezen.
122.
Deze moeder heeft hare dochter naar (a) Parijs ver-
gezeld. Uwe meid heeft hare zuster naar de {au) markt ver-
gezeld. Onze zusters hebben deze bloemen buiten geplukt.
Wie is deze reiziger? — Hij is een koopman, die in
Frankrijk gereisd heeft met mijnen broeder. Hebt gij
eene wandeling gedaan? — Ja, Ik heb eene wandeling
naar buiten gedaan met mijne beide zusters. Onze ge-
neraals hebben de Franschen geslagen. Zij hebben ook de
Engelschen overwonnen. Hebt gij honger, mijn kind? —
Neen, vader, maar ik heb slaap. Wat hebt gij gezien in
de hoofdstad? Wien hebt gij dezen morgen gezien?
123.
Hebt gij aan uwe nicht Jetje gedacht? Deze zeelieden
hebben de vloot der vijanden genomen. De Fransch-
man, die onze meester is, is uit {de) Parijs. Deze officier
heeft zijn' degen aan den generaal gegeven. Boerhave
was een geneesheer. Schiller was een dichter en Cicero
een redenaar. Hebt gij Fransch gesproken? — Neen,
wij hebben Engelsch gesproken. De reizigers hebben het
standbeeld des dichters gezien, dat {qui) op de markt
{place) staat (vert. is). Deze soldaten hebben hunnen ge-
neraal aan de vijanden overgeleverd.