Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1898
15e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202104
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
77
ii8.
rieeft de hond van den bakker uwe zuster gebeten?
Deze helden hebben de vesting ingenomen. Onze soldaten
[lebben nooit kruit gezien. Zij hebben nooit gestreden.
Wij hebben nu vrede {den vrede). Hebt gij de torens
van het paleis gezien ? Hebt gij de weddenschap gewon-
men? Heeft men de leerlingen gestraft? — Ja, men heeft
vier jongens der school gestraft. De knecht van onzen
timmerman is de bruigom van de meid des koopmans.
De moed onzer soldaten. De zeilen dezer schepen. De
kanonnen op de muren der vesting.
119.
Onze kamer heeft zes vensters. Vóór de vensters
mijner kamer staan {er zipi) twee boomen. Wij heb-
ben te Amsterdam strooien hoeden gekocht. De tuin-
man heeft de bloemen aan de meid van de gravin ge-
bracht. Weenen en Londen zijn twee hoofdsteden.
Hebt gij dikwijls aan uwe nicht Lotje gedacht? Te
Versailles is {er is) een paleis en een tuin. Wij heb-
ben dezen winter (vert. Dezen winter wij hebben) dit
huis bewoond. In drie maanden heeft die generaal de
legers der vijanden geslagen. Men heeft zijn' moed
bewonderd.
120.
Welk {Quelle) is het huis uws ooms, dit of dat? —
Het is het eerste huis in {van) de straat. Ik heb gis-
teren twee heeren in het huis van uwen vader gezien.
Wie is uw vriend, deze of die? — De Engelschman,
die hier in de straat woont {demeure), is mijn vriend.
Welk {Quet) is het schrijfboek van uwe nicht Jetje,