Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1898
15e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202104
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
124.
de meid, la servante, la bonne, gesehenen, brillé, lui.
behaald, remporté. gestraft, puni.
indien, als, si. gebeten, mordu.
hier, ici. bewoond, habité.
I l6.
Wij hebben veertien zilveren lepels gekocht. De zon
heeft dezen morgen geschenen. De hond van onzen
buurman heeft mijnen broeder Kornelis (Corneille) in (à)
de hand gebeten. De kapitein heeft de weddenschap
tegen den officier gewonnen. Lotje heeft hare schrijf-
boeken op (à) de school verloren. Onze soldaten hebben
eene overwinning behaald op de Franschen. Zij hebben
twee vestingen ingenomen. Vele kanonnen onzer vijan-
den. Het kruit en de kanonnen der Franschen.
117.
Onze vloot heeft meer dan (de) veertig schepen. Ik
heb een schip met (à) meer dan (de) tien zeilen gezien. De
brievenbesteller heeft dezen morgen aan uwen broeder
deze vijf brieven gebracht *). De soldaten hebben tien
kanonnen der vijanden genomen. Zij hebben ook veel kruit
genomen. De meester heeft de luiheid van zijne leerlingen
gestraft. De meester heeft gelijk en de leerlingen hebben
ongelijk. Ziet gij ( Voyez-vous) de torens van de stad
Parijs? — Ik zie [Je vois) meer dan tien torens. Waar
zijn uwe schrijfboeken, Lotje? Hebt gij uwe schrijf-
boeken verloren? Ik heb dit opstel in mijn schrijfboek
geschreven. Het is (eest) het eerste opstel in mijn boek.
') Vertaal: Dezen morgen de brievenbesteller heeft gebracht aan uwen broeder
deze vijf brieven. Als 'tkan, zet men de bepalingen van tijd veelal aan 't begin
van den zin.