Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1898
15e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202104
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
willen ze met vrucht de lessen in die taal op de H. B. Scholen volgen.
De stukjes zullen in vorm ongeveer gelijk zijn, en het volgende bevatten :
le Stukje. Vormverandering der lidwoorden, zelfst. naamwoorden
en bijv. naamwoorden.
2e Stukje. "Vervolg der bijv. naamwoorden, voornaamwoorden en
de vormen der regelm. werkwoorden.
3e Stukje. Vervolg der vormen van de regelm. werkwoorden en
de meest gebruikelijke onregelmatige werkwoorden.
Wat ik mij bij deze methode heb voorgesteld, is: den leerling van den
beginne af aan met de wendingen van de taal bekend te maken. Reeds
zeer spoedig leert hij de hoofdvormen van avoir en être en eenige van de
meest gebruikte verleden deelwoorden , waardoor hij al dadelijk in staat
wordt gesteld om eenvoudige volzinnen te vormen. Hebben de gekozen
zinnen al niet die klassieke tint, die b. v. over de meeste opstellen in
de werkjes van ploetz verspreid ligt, en handelen ze niet immer und
ewig over de Grieken en Romeinen, ze missen toch hoop ik zoo spoedig
mogelijk dat zinledige en ziellooze van de tneeste uitdrukkingen, die men
in sommige leerboeken aantreft. Daarbij heb ik voor gedurige herhaling
gezorgd en. naar ik hoop, van 'tgeheugen der beginners niet te veel
gevergd, maar er steeds aan gedacht, dat ik voor kinderen schreef.
En toch, in weerwil van al mijn streven en trachten naar eenvoudig-
heid en duidelijkheid, blijft dit werkje gebrekkig en onvolkomen: het
levendmakend woord van den onderwijzer moet er boven staan
Daar ik alleen hoofdregels heb behandeld en van uitzonderingen
bijna niet gesproken heb, zal ik in de volgende stukjes dikwijls op 'tge-
leerde moeten terug komen en datgene moeten uitbreiden, 7oat hier slechts
vluchtig behandeld is.
Van harte hoop ik, dat deze methode aan 7 doel moge beantwoorden,
dat ik mij voorstelde, en door onderwijzer en leerling beiden met ge-
noegen moge gebruikt worden.
H. V.