Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1898
15e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202104
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
124.
de vrede, la paix. de maal, de keer, la fois.
het woord, le mot, la parole.
Hoeveel malen ? Combien de fois ?
de Pruis, le Prussien. de Oostenrijker, l'Autrichien.
104.
Ik heb een' vriend. Ik heb een' vriend verloren. Ik
heb een' vriend verloren, die in het leger was {étaif).
Gij hebt eene pen gehad. Hebt gij eene pen verloren?
Hebt gij de pen uwer zuster verloren ? Hij heeft een'
vriend, die (een) Italiaan is. Zij heeft een kleedje. Zij heeft
een zijden kleedje van haren broeder gekregen (ontvan-
gen). Er is eene lade in deze tafel. Onze tafel heeft twee
laden. De gravin Julia is de bruid van den generaal.
105.
Deze zeeman heeft drie booten. Hoeveel booten hebt
gij r Er zijn vier deuren aan ons huis. Hebt gij de deu-
ren niet gesloten ? — Ik heb de deuren niet gesloten,
maar ik heb de vensters mijner kamer gesloten. Hoe-
veel vensters hebt gij gesloten (fermées)} Wij hebben
deze tijding in de courant gelezen. Zijt gij in de lente
buiten geweest? — In de lente zijn wij (vert. wij zijn)
altijd (toujours) buiten. In den zomer zijn wij ook buiten.
Zijt gij altijd buiten ? Hebt gij de woorden uwer les ge-
kend {sti)}
106.
De graaf heeft zijn landgoed aan den koning ver-
kocht. Hebt gij de tijding ontvangen? — Ik heb de
tijding ontvangen van den dood mijns broeders, die
het leven heeft verloren voor zijn vaderland. Waar
heeft hij het leven verloren? — In een' slag tegen de