Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1898
15e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202104
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
124.
brief aan uwen vader gegeven. De brievenbesteller heeft
gisteren drie brieven aan onzen broeder gebracht. Uw
vader was toen [alors) naar buiten met zijne kinderen.
God is onze vader. De menschen der wereld. Adam
was {était) de eerste mensch. Wie heeft de wereld ge-
schapen {créé)} Wij hebben de dagbladen van vandaag
reeds gelezen. Hebt gij uw werk af? Gij hebt niet ge-
noeg gedaan. Waarom hebt gij niet meer gedaan ? De
tuinman heeft die ham bij zijnen buurman, den kruidenier,
gekocht. Drie buitenplaatsen bij [pres dé) den Haag
{la Haye). Een woord van tien letters. De hegge
{la haie) tusschen onze beide {twee) tuinen. Deze haring
is voor mij {7noi) en deze drie sinaasappelen zijn voor
haar {elk)
101.
Gij zijt Maandag te Brussel geweest en deze dames
zijn Woensdag en Donderdag te Parijs geweest. Uwe
moeder is deze week in Londen geweest. Wij hebben
de zijden linten uwer zuster en die van uwe tante gevon-
den. Waar zijn de zusters der kooplieden? Waar is de
held van dit leger? Willem de Tweede, (de) koning
van ons land, was {était) een held. Hij heeft tegen de
Franschen gestreden. Wanneer heeft de hoefsmid onze
paarden beslagen ? De beide {twee) paarden van den
generaal.
102.
Hier is (Voici) brood, vleesch en ham. Dit is voor u
en dat is voor uwe zuster. Heeft uwe zuster niet gege-
ten van dat vleesch en van die ham ? Heeft uwe zuster
geen {niet) honger? Heeft zij dorst? — Zij heeft geen