Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1898
15e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202104
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
124.
onzen gezien. Gij hebt de broeders van onzen graaf en
die van den hertog gezien. Wat hebt gij geschreven? —
Een' brief van twintig regels*).
98.
Wij hebben veertig fiesschen van dien wijn gekocht. Deze
moeder heeft haren zoon naar buiten vergezeld. Wij zijn
buiten. Ik heb veertig regels op ééne bladzijde geschreven.
Waar zijn hare zusters? Wat hebt gij geplukt? — Wij
hebben veel bloemen geplukt in den tuin uws buurmans. Ik
ben te Parijs geweest. Hendrik is in Londen geweest. Wij
zijn in uwe hoofdstad geweest en wij hebben de paleizen in
die stad gezien. Hebt gij den keizer ook gezien ? De klinkers
en de medeklinkers van deze woorden. Hebt gij die bloemen
in onzen tuin geplukt?
99-
De brievenbesteller heeft dezen brief aan onzen broeder
Karei gebracht. Deze Franschen zijn te Londen, (de)
hoofdstad van Engeland, geweest. Men heeft de stad
ingenomen. Uwe moeder heeft uwe zuster dikwijls naar
buiten vergezeld. De keizerin heeft hare landgoederen
verkocht. Wie {Lequel) van deze heeren is de koopman,
die te Brussel is geweest ? Wie (Laquellè) van deze dames
is de keizerin Charlotte? Hoeveel letters zijn er in dezen
brief? Kent gij (connaissez-vous) de klinkers? — Ja, en
ook de medeklinkers.
100.
Zondag heb ik uwen broeder gezien, ik heb toen den
*) Regel (lijn) is ligne, f. ; in de beteekenis van bepaling, voorschrift, (inz. eener
taal) is het regle, f. les règles et une langue.