Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1898
15e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202104
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
95-
Er zijn vijftig leerlingen op [dans) deze school. Gis-
teren heb ik een' brief uit {van) Duitschland ontvangen.
Heeft uwe moeder de courant van vandaag gelezen?
Heeft de brievenbesteller gisteren deze courant gebracht?
Hebt gij dezen brief deze week geschreven ? Hebben zij
Idit jaar zijden paraplu's gekocht ? Lodewijk de Zestiende
t was {était) (een) koning van Frankrijk. Napoleon was de
: keizer der Franschen.
96.
Er ligt {er is) een zilveren horloge op de tafel. Er zijn
ook zilveren messen en lepels. Deze kooplieden hebben stalen
vorken en messen en veel koopwaren uit {van) Londen ont-
vangen. Wanneer hebben de kooplieden de waren ontvan-
gen? — Eergisteren. Hebt gij nooit in dit bosch gejaagd?
Hebt gij niets aan deze meisjes gegeven ? Hendrik de Vierde
en Frans de Eerste waren {étaient) koningen van Frankrijk.
Een en Twintigste Les.
Wij hebben de vervoeging van den Présent van de Aantoonende
wijs van 't werkwoord zijn (Être) in de zeventiende les geleerd. Gij
weet dat ik ben, je suis is, gij zijt, tu es of vous êtes enz. De
san^engestelde tijden van dat werkwoord worden echter op eene bij-
zondere wijze gevormd. Eté is geweest. En toch is ik ben geweest
niet je suis été, maar J'ai été, ik heb geweest. Zoo is ook gij
zijt geweest niet tu es été, maar tu as of vous aiiez été. Ik zal dien
samengestelden tijd in zijn geheel voor u opschrijven.
Ik ben geweest, J'ai été.
gij zijt geweest, tu as été.
hij is geweest, il a été.
zij is geweest, elle a été.
Valkhoff, Fransche Taal I, 15e druk. 5