Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1898
15e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202104
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
124.
verslagen (a défait) de Franschen)} Waar zijn de sol-
daten, die de Duitschers overwonnen hebben (vert. die
hebben overwonnen de Duitschers)}
93-
Deze Engelschen en die Franschen hebben veel geld.
Zij hebben nog meer geld dan {que) uw oom Pieter.
Deze man heeft zijne vrouw geslagen. Deze menschen
zijn Hollanders. Is deze Duitscher (een) officier? De
derde dag van de week is de Dinsdag en de eerste dag
is de Zondag. Deze week is de derde van de maand.
De maand {;üan) Februari *) is de tweede van 't jaar.
Koning (vert. de Koning) Willem de Derde werd geboren
{naquit) in het 17^ (dix-septième) jaar van de negentiende
idix-neuvième) eeuw. Hij is den 19'=" Februari geboren.
De 19® Februari was zijn verjaardag.
94-
Onze koningin is {heeft) achttien jaren (oud) en hare
moeder is nog geen (vert. niet nog) veertig jaren oud f).
Hebt gij den brievenbesteller gekend? Hebt gij dien
spoorweg gezien? Hebt gij dit opstel begonnen? Hebt
gij deze vertaling af? Wanneer is Lotje jarig {Lot-
jes verjaardag)} — Den 14^" September. Wij hebben
veel van dit vleesch gegeten, en uw oom heeft veel van
dien wijn gedronken.
*) Zeggen wij Nederlanders de maand Januari, April, Juni, enz., de Fransch-
man zegt: de maand van Januari, van April, van Juni enz.
t) Bij deze gelegenheid moet ik opmerken, dat de uitdrukkingen: is oud, zijn
oud, in 't Fransch vertaald worden door heeft en hebben. Lodewijk is 30 jaren
oud, vertale men b. v. Lodewijk heeft 30 jaren, Louis a trente ans. Men
kan echter ook zeggen: est âgé de 30 ans.