Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1898
15e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202104
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
124.
Vóórdat wij echter dit laatste meer bijzonder beschouwen, zullen
we eerst trachten u een overzicht te geven van de hierboven bedoelde
aanw. bijv. naamwoorden.
enkelvoud.
Voor een manl. woord, dat met een'
Manlijk. Vrouwelijk. klinker of eene stomme h begint.
ce, cette, eet.
deze
die
dit
dat
meervoud.
Voor alle geslachten.
ces.
deze
die
Let nu wel op 't volgende :
1. Vóór een manlijk woord schrijft men ce voor dit of dat, deze
of die. Begint echter 't manlijk woord met eene klinkletter of eene
stomme h, dan zet men eet, in plaats van ce.
EnfanthmsLuX^V,homme ooV.. Men schrijft dus: cet enfant, ad homme.
2. Cette voor 't vrouwelijk en ceS voor 't meervoud blijven altijd
hetzelfde, onverschillig of 't woord met eene klinkletter begint of niet.
3. Wil men nu de voorwerpen wat den afstand aangaat niet verwar-
ren, dat is, wil men bepaald aanwijzen of ze dicht bij of ver van ons af
zijn, dan gebruikt men ci en là, zooals ik reeds gezegd heb: ci voor
dicht bij, là voor ver af. Ci beteekent dan ook hier, là beteekent daar.
Ce livre-ci is woordelijk vertaald dit boek hier ; ,
deze pennen daar, hetgeen in onze taal uitgedrukt wordt door dit
boek en die pennen.
Men gebruike de woordjes ci en là alleen dan, als 't volstrekt
noodig is om het onderscheid in plaats aan te wijzen. Ik zal trach-
ten u dit door een paar voorbeelden duidelijk te maken. Zeg ik :
wij hebben deze en die pennen ontvangen, dan vestig ik wel degelijk
de aandacht op de plaats, en ik vertaal : nous avons reçu ces plumes-ci
et ces plumes-là. Zeg ik: hij heeft die boonien verkocht, dan wordt
er niet zoozeer op de plaats gelet en ik vertaal : il a vendu ces
arbres. Hebt gij dat opstel gemaakt? vertaal ik: As-tu fait ce