Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1898
15e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202104
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
177-
Herinner u nog wat ik vroeger over de uitspraak van de getal-
len beneden tien gezegd heb. Ik wil 'tu kort herhalen.
De slotmedeklinker van de getallen van 5 {cinq) tot lo {dix) wordt
niet uitgesproken, als 't volgend woord met een' medeklinker of een
h aspirée begint: zes boeken, six (spr. uit: si) livres; tien meisjes,
dix (spr. uit : di) filles.
Hierop zijn echter de dagen der maanden uitgezonderd: de vijfde
Maart, le cinq (spr. uit: sijnk) mars.
Vingt wordt altijd uitgesproken: vijn; behalve in de getallen van
een en twintig {vingt et un) tot en met negen en twintig {vingt-neuf),
wanneer men de t laat hooren.
In het Fransch gebruikt men ook de hoofdtelwoorden voor de
rangschikkende in de volgende twee gevallen :
1. Bij de eigennamen van personen, vooral van vorsten, als men
de rangorde opgeeft, waarin zij elkander zijn opgevolgd.
2. Bij de dagen der maanden.
Men moet in het Nederl. zeggen Willem de Derde, Hendrik de Vierde,
Lodewijk de Veertiende, niet waar? en niet Willem Drie, Hendrik Vier,
Lodewijk Veertien, zooals men 't al meer en meer hoort. De Fransch-
man zegt echter wel degelijk: Willem Drie, Hendrik Vier, Lodewijk Veer-
tien, enz. dus Guillaume trois, Henri quatre, Louis quatorze.
Datzelfde heeft ook bij de dagen der maanden plaats; men zegt b. v.
in plaats van de derde jFuli xn 't Fransch de drie yuli, Ie trois juillet.
Premier, eerste, is in beide bovenstaande gevallen hierop eene
uitzondering.
Willem de Eerste is derhalve Guillaume premier en niet Guil-
laume un. De eerste Maart is le premier mars en niet l'un mars.
Ziehier de namen van de maanden en de dagen der week:
Januari,
Februari,
Maart,
April,
Mei,
Juni,
janvier.
février.
mars.
avril.
mai.
juin.
Juli,
Augustus,
September,
October,
November,
December,
juillet.
août, (spr. uit: oe).
septembre.
octobre.
novembre.
décembre.
Maandag, lundi.
Vrijdag,
vendredi.