Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1898
15e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202104
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
een kind verloren. Uw vader heeft een' arm en een
been verloren in den slag. Hij heeft nu een houten been.
Heeft de soldaat de zijne ook verloren?
84.
De kooplieden hebben gisteren de koopwaren uit (vari)
Parijs ontvangen. De kruideniers hebben ook de hunne
ontvangen. De gravin heeft hare paleizen verkocht, de
hertogin heeft de hare ook verkocht. Kornelis en Jakob
zijn vrienden, zij zijn op {a) dezelfde school, zij zijn bij
{chez) denzelfden meester. Onze soldaten zijn de verdedigers
des vaderlands. Wij hebben de leerlingen der school ge-
prezen, want zij hebben hunne lessen gekend en hebben
ook hunne opstellen en hunne vertalingen gemaakt.
85.
Onze koning is een vader zijns volks. Hun keizer is
ook een vader van het zijne. Hebt gij uw opstel en uwe
vertaling gemaakt, mijn kind? — Ja, vader, ik heb mijn
werk (puvrage) gemaakt. De brievenbesteller heeft drie
brieven gebracht, één uit (van) Duitschland en twee uit
(van) Frankrijk. Waar hebt gij Engelsch (vert. het En-
gelsch) geleerd ? — Ik heb het Engelsch te Parijs geleerd
van den heer {mijnheer) Garret, die (een) Engelschman is.
Hebt gij gisteren geene {niet) brieven ontvangen ? De brui-
degom heeft voor zijne bruid een' gouden armband gekocht.
86.
Waar is uw papier, mijn kind? — en waar zijn uwe
pennen? Hebt gij een' brief aan uwen neef geschreven?
Uw tuin en de onze. Hare kamer en de uwe, mejuf-
frouw. Onze meester en de uwe, mijn vriend. Hebt
gij op (a) de school eene les gehad van uwen mees-