Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1898
15e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202104
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
dronken. Heeft hij geene melk gedronken (vert. niet ge-
dronken melk)1 — Neen, hij heeft niets gedronken.
67.
Onze zuster Maria heeft nooit wijn gedronken. Wij
hebben de bloemen uit {van) uwen tuin niet geplukt. Wij
hebben nooit uwe bloemen geplukt. Heeft de tuinman
de bloemen niet geplukt? Heeft uw broeder een been
verloren in den slag tegen de vijanden uws vaderlands?
— Ja, hij heeft zijne beide {twee) beenen verloren.
68.
Wij hebben niet veel bloemen in onzen tuin. Heeft uwe
zuster den brief gelezen? Heeft zij hare les geleerd?
Heeft zij haar opstel gemaakt? — Neen, mijnheer, zij
heeft niets gedaan. De Joden hebben gestreden tegen de
Romeinen, Heeft Willem het water uit {in) een glas ge-
dronken ? — Neen, mijnheer, uit {in) een' pot. Er is veel
water in den pot. Er is niet veel water, maar er is ge-
noeg. De keukenmeid heeft een' pot gebroken.
69.
De Duitschers hebben de Romeinen in een woud ge-
slagen. Zijn er bloemen in het bosch? — Er zijn veel
bloemen in het bosch van den graaf. Zijn er veel bloe-
men vóór uw venster? Er is eene fout in uwe vertaling.
Er zijn zes stoelen en ééne tafel in onze kamer. Er zijn
twintig leerlingen op {in) onze school. Haring genoeg,
maar niet te veel brood. Heeft de hond van den brie-
venbesteller met het kleine kind gespeeld ? Heeft de brie-
venbesteller een glas gebroken?