Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1898
15e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202104
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
Pas vóór een naamwoord wordt door de gevolgd. Geen brood '
vertale men: Niet brood, paS de pain; geene makkers, paS de
camarades. Zooals we in de vorige les gezien hebben, is geen ook
point. Dit point heeft evenals pas de ontkenning ne vóór 't werk-
woord; Hij heeft geen geld, II n'a point d'argent.
Vóór de woorden chaud, soif, sommeil, tort, froid, enz. komt
geen de ; b. v. :
jpe n'ai pas faim,
tu n as pas froid,
nous n avons pas sommeil,
ils n'ont pas tort.
Ik heb geen honger,
gij zijt niet koud,
wij hebben geen slaap,
zij hebben geen ongelijk ,
Leer nu nog deze woorden :
Hendrik, Henri.
het opstel, le thème.
de fout, la faute.
de pot, le pot.
het glas, le verre.
de brievenbesteller,facteur.
een jaar, un an, une année, nog,
gemaakt, fait. is er, zijn er?
gedaan, fait. gebracht,
gedood, tué. geleefd,
gebouwd, bâti. rondgebracht,
Frans,
de soldaat,
de makker,
de vertaling,
eene kerk,
de brief.
François,
le soldat,
le camarade,
la version,
une église,
la lettre,
encore,
y a-t-il?
porté, apporté,
vécu,
distribué.
Beproef nu uwe krachten aan de volgende opstellen:
56.
Men heeft een huis verkocht. Heeft men ook een'
tuin verkocht ? — Ja, mijnheer, men heeft den tuin
van den timmerman verkocht. Hebt gij de kerken der
hoofdstad gezien? — Ja, mejuffrouw, ik heb de twaalf
kerken der hoofdstad gezien. Hoeveel paleizen hebt
gij gezien i^us), mevrouw? — Ik heb drie paleizen ge-
zien , mijnheer. Twee paleizen van den koning des
lands en één paleis van den oom des konings. Is de