Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1898
15e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202104
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
honger, faim. gelijk, raison.
dorst, soif. ongelijk, tort.
slaap, sommeil. lust, envie.
jFan heeft honger is dus Jean a faim; Heeft Antje gelijk? ver-
tale men: Annette a-t-elle raison?
Warm zijn en koud zijn worden vertaald door: avoir chand en
avoir froid, dus eigenlijk door warm hebben en koud hebben.
Ik ben warm. J'ai chaud.
gij zijt koud, tu as froid.
hij is warm, il a chaud,
zij is koud, elle a froid.
men is warm, OU a chaud.
wij zijn koud, noUS avOUS froid, enz.
Nu zullen wij den tegenwoordigen tijd {Présent) van Hebben
(Avoir) ontkennend vervoegen en eens zien, wat er alzoo bij valt
op te merken.
Ik heb niet,
gij hebt niet,
hij heeft niet,
zij heeft niet,
men heeft niet,
wij hebben niet,
gij hebt niet,
jFe \Cai pas.
tu n'aj pas.
il n'a pas.
elle n'a paS-
on n'a ])as.
nous n'avons paS.
vous n'avez pas.
zij (mannen) hebben niet, ils n'ont paS.
zij (vrouwen) hebben niet, elles n'ont pas.
Wij merken hierbij op, dat niet vertaald wordt door ne pas. Dat
niet is eene ontkenning {négation), en wordt, zooals gij ziet, in
't Fransch door twee woorden uitgedrukt. Van die ontkenning komt
ne onmiddellijk vÓÓr 't werkwoord, namelijk tusschen het onderwerp
en de werking, pas achter 't werkwoord.
In de samengestelde tijden, zooals bij voorbeeld in : Ik heb niet
gezien, gij hebt niet gekend, enz. komt ne VÓÓr 't hulpwerkwoord
en pas altijd tusscheu het hulpwerkwoord en het deelwoord, b. v.
ye n'ai pas vu, ik heb niet gezien; tu n'a^ pas connu, gij hebt
niet gekend, enz.