Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1898
15e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202104
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
Dertiende Les.
Toen ik u vroeger in de 7e les mededeelde, hoe de lidwoorden Ie
en la vóór een woord, dat met eene klinkletter begint, /' worden,
had ik er eigenlijk nog iets bij moeten voegen. Ik heb dat opzette-
lijk niet gedaan. Nu echter wordt het tijd, dat gij 't weet.
Sommige woorden beginnen in 't Fransch met eene h. Die h
wordt door de Franschen nooit zoo scherp uitgesproken, als bij ons.
Een Franschman, die Hollandsch leert, zal dan ook zelden onze h
zuiver leeren uitspreken. In de Fransche taal is de h altijd stom
voor de uitspraak.
Toch onderscheiden de Franschen twee soorten van h, n.l. eene
h muette en eene h aspirée.
Vóór h muette worden le en la in /' veranderd, juist alsof 't woord
met eene klinkletter begon. Ziehier zulk een woord met h muette
homme, mensch. De mensch is dus Vhomme. De eerste letter is
wel is waar een medeklinker, maar die medeklinker is stom of wordt
niet uitgesproken. Men rekent de h dus niet mede, en dan is de
eerste letter wel degelijk eene klinkletter.
Begint een woord echter met eene zoogenoemde h aspirée, dan
blijven Ie en la staan.
de mensch, de man, Vhomme, m. de hoogte, la hauteur.
de rok, de jas, i fhabit m ^^ held, le héros.
het kleed ,1 ' de Hollander, le Hollandais.
de winter, l'hiver, m. de bijl, la hache.
de klok, l'horloge, f. de haag, heg, la haie.
de horlogemaker, l'horloger, m. de haring, le hareng.
het logement, l'hôtel, m. de beuk, le hêtre.
In het meervoud kan men het onderscheid tusschen de h muette
en de h aspirée duidelijk bemerken aan het overgaan van de ƒ van
het lidwoord. Zoo spreekt men les hommes uit als lezzomm; les
Bollandais daarentegen als lè-ollandais.
Wij gaan voort met tellen.
elf,
twaalf,
dertien,
onze.
douze.
treize.
veertien,
vijftien ,
zestien ,
quatorze.
quinze.
seize.
3*