Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1898
15e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202104
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
Leer de volgende woorden en zet de naamwoorden in 't meervoud.
De Hollander, le Hollandais. de Engelschman r Anglais.
de Franschman, le Français. de Pruis, le Prussien.
de Duitscher, r Allemand. de Italiaan, l'Italien.
de les. la leçon. het land. le pays.
de school. r école, f. de neus, le nez.
de geneesheer. le médecin. het paleis. le palais.
de dokter. de prijs. le prix.
de slager, le boucher. ontvangen, 1 reçu.
de graaf. le comte. gekregen, )
de hertog. le duc. geschreven, écrit.
de kruidenier. l'épicier, m. gesloten, fermé.
gestreden, combattu. geleerd, appris.
tegen, contre. nog, weder. encore.
Nu zullen we eens in 't Fransch tot tien tellen.
één un (manl.), une (vrouw.). zes, six.
twee, deux. zeven, sept.
drie, trois. acht, huit.
vier, quatre. negen, neuf.
vijf, cinq. tien, dix.
Hierbij valt op te merken, dat men de slotmedeklinkers van de
getallen: cinq, six, sept, huit, neuf en dix scherp moet laten
hooren, als die getallen alleen staan. Men spreekt ze dan uit: sijnk,
siess, sett, wiett, neuff en diess.
De slotmedeklinkers worden niet uitgesproken vóór naamwoorden,
die met een' medeklinker beginnen.
Begint het woord echter met een' klinker, dan laat men de slot-
medeklinkers dezer telwoorden wèl hooren.
Beproef nu of gij de volgende opstellen kunt vertalen:
38.
Ééne pen. Twee pennen. Drie boeken. Vier scholen.
Vijf geneesheeren. Zes molenaars. Zeven paleizen. Acht
landen. Negen prijzen. Tien koks. Wij hebben drie
paleizen in de hoofdstad gezien. Lodewijk, hebt gij de