Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1898
15e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202104
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
(een) Franschman. Waar is Jan? — Jan is met Karei
in de kamer. Lodewijk is ook in de kamer. Antjes
oom heeft het paard des officiers verkocht. Wij heb-
ben den koning en een' officier gezien. Ik heb een'
broeder in het leger. Ik heb een' Duitscher en een'
Franschman op het schip gezien. De Duitscher is
Kareis neef.
Achtste Les.
We hebben reeds een paar malen gezien, dat er in 't Fransch op
de e een teeken stond. Denk b.v. aan frère en armée, aan donné
en oublié. Nu, zulk een teeken heet een klankteeken of accent. Die
klankteekens of accents zijn drie in getal en wel ten le het accent
aigu ('), ten ze het accent grave (') en ten 3e het accent circon-
flexe (a)- Op de e kunnen die drie klankteekens voorkomen en
dan wordt de e verschillend uitgesproken, naar het klankteeken of
accent, dat er op geplaatst is.
Ziehier eenige woorden met die verschillende accents op de e. Leer
ze van buiten. Uw onderwijzer zal ze u eerst voorlezen.
het koren, le blé. de chocolade , le chocolat.
de thee, le thé. de broeder. le frère.
de koffie, le café. de vader. le père.
het water, l'eau, f de moeder, la mère.
een degen, une épée. het hoofd. la tête.
een leerling, un élève. het venster. la fenêtre.
gedronken, bu, pris *). gekocht, acheté.
geopend, ouvert. gesloten, fermé.
gebracht, apporté. de meid, la servante, la bonne.
De e wordt aan het einde der woorden bijna niet uitgesproken en
heet dan e muet of stomme e.
*) Men zegt èu van wijn, water of bier sprekende, maar fris van koffie, thee
■of chocolade en zulke dranken, die men niet voor den dorst drinkt.