Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1898
15e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202104
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
128
den ingenomen vesting. Een voor Hendrik veel te moei-
lijk opstel. Eene voor Lotje te gemakkelijke vertaling.
Geen wijn in de flesch. Geene flesschen wijn in den kel-
der, maar zeer veel ledige bierflesschen. Dinsdag hebben
wij veertig flesschen wijn ontvangen.
'93
Hoeveel bierflesschen hebt gij in uwen kelder? — Ik
geloof {je crois) vijf en twintig. Ik heb zestig flesschen
gehad, maar ik heb er {en) vijf en dertig aan mijnen
broeder gezonden. Hebt gij ook wijn? — Ja, ik heb
nog wijn. De stervende vader gaf {donna) zijnen zoon
den vaderlijken zegen. De oude man was {imp.) altijd
zeer aan zijnen zoon gehecht. Een goed vader bemint
{aime) zijne kinderen. Hoeveel stoelen hebt gij in elke
kamer van uw huis? Vroeger was {imp) ik rijk en sterk
{fort., robiiste), nu ben ik arm en zwak.
194.
Een op blauw papier geschreven brief. Wij hebben
het vijftiende deel van al het geld ontvangen. Twee met
(vert. van) sabels gewapende soldaten hebben vier boeren
gedood. In welk jaar heeft onze vorst den troon beste-
gen? Hebt gij de geschiedenis des vaderlands niet op
de school- geleerd? Wanneer is het begin van den zo-
mer? Had {imp) uwe zuster een {het) lachend gelaat? —
Neen, zij was {imp) zeer bedroefd. Hoeveel visschen
hebt gij gevangen? — Ik heb vier groote visschen ge-
vangen. Gij hebt uwe zuster gekwetst met dit scherpe
mes. De verjaardag van Julia en die van Karei. Hoe
hebt gij de straten en markten van Parijs gevonden? —
Zeer fraai, mijne lieve vrienden.