Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1898
15e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202104
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
127
zijn, als gij hier waart {imp). De Fransche officier heeft
Vrijdag den Poolschen graaf eenen brief geschreven-
igo.
Zijt gij te Keulen geweest? — Van den Juli tot
den Augustus. Hebt gij de feesten gezien? Heb-
ben Julia en Lotje een liedje gezongen? — Neen, zij heb-
ben niet gezongen, zij hadden {imp) geen {niet) lust.
IJzeren potten zijn zeer sterk {solide). Is dit zijden lint
voor'Julia? — Neen, het is voor Lotje, die nu zeer ziek
is. Is Lotje lang ziek geweest ? — Sedert tien dagen. De
dokter heeft Lotje bezocht. Hij heeft gezegd, dat zij te
veel gegeten heeft. Is Lotje gulzig? — Lotje is Maan-
dag zeer gulzig geweest. Zij heeft te veel gegeten.
191.
Als mijn zoon nu in Parijs was {imp.), zou hij al de
fraaie paleizen zien {il verrait) van die schoone stad,
Hoe laat hebt gij eene wandeling gedaan ? — Om 6 uur.
Met wien? — Met mijnen vriend, die burgemeester van
M. is. Sedert wanneer is hij burgemeester? — Sedert
elf maanden. Men heeft meer dan {plus de) vijftien kanon-
nen op den vijand genomen. De Franschen zijn zeer onge-
lukkig geweest in den laatsten oorlog met Pruisen. Wanneer
hebt gij deze telegrammen ontvangen? — Gisteren avond.
192.
Heeft men den ijver dezer leerlingen beloond? — Ja,
men heeft degenen {ceu£) beloond, die vlijtig zijn, en
men heeft hen {ceux) gestraft, die lui zijn. Is uw neef
een luie jongen? — Neen, hij is zeer vlijtig; maar zijne
zuster Charlotte is een lui meisje. Eene door de vijan-