Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1898
15e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202104
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
124.
aangekomen. Van wien hebt gij deze tijding gehoord? —
Van een' reiziger, die met mama gereisd heeft tot
(jusqu'à) Keulen. Hij heeft gezegd, dat mama zeer
tevreden was {imp) over (de) hare reis.
i86.
Waar zijt gij geweest, goede Maurits? — In den tuin
met den ouden timmerman, die veel fraaie bloemen
geplukt heeft. Ik heb de bloempotten voor hem gedra-
gen. Ik heb nu tien potten met bloemen vóór mijn
venster. Geef mij een glas bier en een weinig brood.
Ik heb grooten honger en dorst. Breng ons (Apportez-
nous) ook twee flesschen wijn en breng (portez) de
ledige wijnflesschen in de keuken. Waar is de wijn ? —
De wijn is in den kelder. Onze kelder is onder ons huis.
In het koffiehuis heb ik een glas bier gedronken met
uwen broeder en uwen oom.
187.
Molière, de groote Fransche dichter, heeft vele fraaie
blijspelen geschreven. Heeft hij ook treurspelen geschre-
ven ? — Neen, maar zijn vriend Racine, die ook een
groot dichter was (imp)., heeft veel treurspelen geschre-
ven. De Chineesche (chinois) vrouwen zijn zeer zwaar-
lijvig (replet). Een broeder is een vriend, door de
natuur gegeven (vert. gegeven door de natuur, la nature).
Die man is mijn beschermer. Ik heb eene zeer belang-
rijke tijding ontvangen. Uwe moeder is zeer zwak. Zij
heeft heden een glas wijn gedronken en wat {een weinig)
vleesch gegeten. De geneesheer heeft gezegd, dat zij
eene zwakke vrouw is. Wie heeft het schoone lied
gezongen ?