Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1898
15e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202104
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
124.
schilderij aan den Engelschman verkocht heeft. Zijn uwe
zusters thuis? — Ja, mijnheer, zij zijn thuis. Ik heb
haren (mv) vader eenig geld geleend, want hij had {imp.)
geen geld. Wat had hij gekocht? — Hij had {intp.)
eenige {quelques) koopwaren gekocht. Mejuffrouw S. is
mijne bruid, ik heb een' fraaien armband voor haar {elle)
gekocht.
183.
Eenige jonge dames waren {imp.) dezen morgen bij
uwe tante. Zij hadden eene wandeling gedaan. Uw
broeder, die zeer gedienstig {complaisant) is, heeft aan
deze jonge dames eenige boeken geleend, die zeer nut-
tig en leerlijk zijn. Welke les hebben wij vandaag? —
Wij hebben vandaag de 38®*® les en het 183®*^® opstel.
Hebt gij uwe les geleerd, mijne jonge vrienden? — Ja,
mijnheer, wij hebben al ons werk gemaakt. Frederik heeft
eene vertaling gemaakt, die vrij {assez) moeilijk vi2&{imp).
Veel Amerikaansche schepen zijn in de havens. Deze jonge
dame is mijne nicht, zij is de bruid van den heer Stein.
184.
De paarden van de Poolsche ruiterij zijn goed. Die
van de Fransche ruiterij zijn beter. Hare zuster heeft
dezelfde gebreken als {qzce) hare moeder. Zij is altijd
ontevreden en gulzig. Dezelfde officier heeft den degen
tegen zijnen generaal getrokken. Die officier is nu (een)
gevangene. Dezelfde officier had {imp) met zijne soldaten
eene schitterende overwinning op het Deensche leger be-
haald. Deze glacé handschoenen {gants de peau) zijn goed
en sterk {solide). Goede en sterke lederen handschoenen.
Bruine vierkante tafels. Waar heeft Frederik zijnen vriend