Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1898
15e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202104
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
ii8
mijn vriend, indien ik uwen moed had. Gij zoudt uwe
Fransche vertaling gemaakt hebben, indien gij tijd ge-
had hadt [imp.). Wij zouden ongelukkig zijn, indien de
vijanden de overwinning behaald hadden (imp.). Gij zult
Woensdag te Brussel zijn, indien gij heden vertrekt {par-
tez aujourd''hui).
174.
Het was eene lage daad, die {qiie celle) van uwen
vriend Julius. Hebt gij iets moois gekocht? — Ik heb
een zeer mooi gouden horloge gekocht. Hebt gij de
nieuwe talen geleerd ? — Ja, mijnheer, ik heb de nieuwe
talen geleerd, en ik ben {Jieb) de oude talen niet verge-
ten. Ik zou zeer tevreden zijn, als isi) ik had (imp.),
wat (ce qué) gij hebt. Zij zal eene betere moeder voor
hare kinderen zijn dan hare zuster. Zult gij de verdedi-
ger van uw vaderland zijn? — Ik zal altijd zeer gehecht
zijn aan 't land mijner vaderen.
175-
Een groot aantal soldaten, meer dan tweehonderd,
hebben al de dorpen van dit land geplunderd. Zij heb-
ben ook de arme bewoners dezer dorpen verjaagd. Mijn
arme vriend, gij waart {p. d.) gisteren zeer ongerust.
Hadt (p. d.) gij eene droevige tijding ontvangen? —
Neen, mijn goede vriend, maar ik was (imp.) bedroefd,
omdat mijne zuster zoo {si) ziek was {imp.). Is zij nu
beter? — Zij is {vd) veel beter dan {qti) gisteren. Zij
is op {dans) de straat geweest, zij heeft eene kleine
wandeling gedaan. De dokter had {imp.) gezegd, dat
mijne zuster zeer zwak was {imp.)