Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1898
15e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202104
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
de e van de weg en wordt dooreen oi apostrophe {,')
vervangen ; dus :
d'«« ami, van een' vriend.
Aan is à. Aan een' stoel, à une chaise; aan een' hoed, à un
chapeau.
Beproef nu of gij 't volgend opstel kunt vertalen:
i.
Een koning en eene koningin. Een vriend van een'
koning. Eene vriendin van eene koningin. Een boek
op eene tafel. Een boek of een brief op eene bank.
En nu dit:
2.
Gij hebt eene tafel en een' stoel. Hij heeft een'
hoed. Zij heeft eene vriendin. Men heeft een' koning
en eene koningin. Ik heb een boek of een' brief.
Een brief van een' vriend. Een schip van eene vloot.
Tweede Les.
Leer verder deze weinige woorden:
gezien, vu. gekend, connu.
gegeven, donné. gelezen, lu.
verkocht, vendu. verloren, perdu.
Deze zes woorden zijn, zooals ge weet, verleden deelwoorden.
Deze verleden deelwoorden staan in 't Fransch onmiddel-
lijk na 't hulpwerkwoord.
Als ik b. v. in 't Fransch wil zeggen: gij hebt een vriend verlo-
ren, dan moet ik schrijven, alsof er stond: gij hebt verloren een'
vriend, en dus: Tu as perdu un ami.
Vóórdat gij het 3e en het 4e opstel vertaalt, moet gij eens beproe-
ven , of ge de volgende volzinnen in 't Nederlandsch kunt overbrengen.