Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1898
15e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202104
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
io5
gelaat. Karei en Hendrik zijn zeer onwetend en on-
noozel. Hebt gij een scherp mes voor mij (moi)} —
Hier zijn twee zeer scherpe messen. Moeder heeft voor
onzen kleinen Kornelis eene blikken sabel gekocht, die
niet zeer scherp is. Scherpe degens. Deze soldaat is
gekwetst. Een van onze officieren heeft een Pruisisch
soldaat gekwetst. Tien gekwetste soldaten op het slagveld
{champ de bataille, m.). Hij is Woensdag in het koffie-
huis geweest. Zij hebben veel sigaren gerookt. Vijf in
den slag gekwetste officieren.
157-
Zij zat (vert. was, imp?) vóór het geopende venster.
Geopende vensters van paleizen. Een van de geopende
vensters van het kleine huis. Wij hebben eene brullende
leeuwin gezien. Een brullende leeuw heeft het kind ver-
scheurd. Uwe boeken zijn verscheurd. Haar nieuw zijden
kleedje is ook gescheurd. De door {par) eene leeuwin
gedoode reizigers. Men heeft eene tijding vernomen,
die niet zeer gelukkig is. De schitterende sterren aan
den hemel. Hebt gij uwe lessen wel {bien) begrepen?
Wel begrepen lessen over de {d') geschiedenis (vert. lessen
van geschiedenis wel begrepen) Hebt gij Zaterdag de
courant in het koffiehuis gelezen? — Wel zeker.
158.
Bezochte wandelwegen. Italianen en Engelschen, (die)
aan hun vaderland gehecht (zijn). Eene aan haren vader
gehechte dochter. Wel begrepen waarheden. Eene door
jagers gedoode leeuwin. Een in {en) alles onwetende
jongen. Door reizigers weinig bezochte wegen, Eene