Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1898
15e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202104
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
103
Prêt, gereed of klaar, wordt prête.
de beurs, la bourse. jegens. envers.
de zedenleer, la morale. onbescheiden, indiscret.
de daad, Taction, /. iedereen, tout le monde.
Italiaansch, italien. de godsdienst. la religion.
Pruisisch, prussien. de zegen. la bénédiction.
de waarheid, la vérité. de zaak. la chose, l'affaire, f.
gevraagd , demandé. gezegd, dit.
de plicht, le devoir. de straf. la punition.
De met een sterretje (*) geteekende bijv. naamw. moeten vÓÓr het
zelfst. naamwoord geplaatst worden.
153-
Wij hebben gisteren een stom meisje gezien. Zij was
ongelukkig *). Uw broeder Pieter is stom. De chris-
telijke zedenleer. Eene dergelijke daad is onbescheiden.
Hare nicht Leentje is bescheiden jegens iedereen. Gij
zijt gulzig geweest, Willem. Uwe zuster Lotje is nooit
gulzig geweest. De complete werken {oetivres, f.) van
Voltaire. Een en twintig deelen van dit werk (puvrage.,
m.). Waar is het twee en twintigste deel? Nu is het
j werk (vert. het werk is) compleet. De Pruisische soldaten
hebben hunnen plicht gedaan. Hebt gij deze Italiaansche
dame gekend? Ik ben ongerust geweest. Lotje is ook
ongerust geweest. Zij had (imp.) geen telegram ontvangen.
Zijt gij gereed, Hendrik? — Ja, papa, ik ben gereed.
Wij zijn allen gereed. Maria was (imp) nog niet klaar
(gereed).
154.
Kent gij (Connaissez-vous) de zedenleer van den chris-
*) Men vergete niet, dat het bijv. naamw. ook in getal en geslacht met het
voornaamwoord overeenkomt.