Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1898
15e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202104
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
99
de, het negende, Ie, la neuvième.
de, het tiende, Ie, la dixième.
de. het elfde, Ie, la onzième.
de. het twaalfde, Ie, la douzième.
de. het dertiende, Ie, la treizième.
de, het veertiende, Ie, la quatorzième.
de. het vijftiende. Ie, la quinzième.
de, het zestiende, Ie, la seizième.
de, het zeventiende, Ie, la dix-septième.
de, het achttiende, Ie, la dix-huitième.
de. het negentiende. Ie, la dix-neuvième.
de, het twintigste. Ie, la vingtième.
de. het een en twintigste, Ie, la vingt et unième.
de, het twee en twintigste. Ie, la vingt-deuxième.
de. het dertigste, Ie, la trentième.
de. het veertigste, Ie, la quarantième.
de. het vijftigste. Ie, la cinquantième.
ste drie dezer ranggetallen hebben wij reeds leeren kennen.
Bij quatre, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize valt de e
muet vóór den uitgang ième weg. Cinq krijgt eene u na de q:
cinquième. De ƒ van neuf wordt in v veranderd.
Voor 't overige valt er niet veel bijzonders op te merken.
Alleen nog dat men schrijft Ie onze, Ie Onzième en la on-
zième, du, de la onzième en niet l'onze, l'onzième, enz., zooals
't eigenlijk volgens den regel zijn moest.
Deze ranggetallen zijn ook bijvoeglijke naamwoorden en komen
vóór het zelfst. naamwoord.
Bij aanhalingen zegt men ook livre premier, chapitre second.
Herinner u, wat ik in de 19de les gezegd heb van de eigennamen
van personen en van de dagen der maanden.
Zeg ik Henri quatre, François trois, dan beteekent dit le qua-
trième Henri, le troisième François, niet waar? In dat geval komt
echter het hoofdtelwoord, dat voor 't rangtelwoord gebruikt wordt,
na en niet vóór het naamwoord.
Leer deze woordjes :
7*