Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1898
15e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202104
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
124.
zuster is eene Fransche kostschool. Twee witte paarden.
Wit papier en zwarte inkt. De geschiedenis van Engeland
door Macaulay is in vier deelen.
145-
Bilderdijk is een Hollandsch dichter. Uwe zuster heeft
vier Fransche opstellen gemaakt voor haren meester.
Stettin is eene Duitsche haven en Bordeaux is eene
Fransche stad. Molière was een Fransch dichter. Gcethe
en Schiller zijn twee Duitsche dichters. Wij hebben op
school {a récolé) de Engelsche geschiedenis (vert. gesch.
van Engeland) geleerd. Hebt gij deze gele handschoe-
nen bij den koopman gekocht, die gisteren bij uwen
vader was.i* Metz *) was {imp.) eene Fransche vesting.
De Fransche vloot en de Amerikaansche vloot. De Duit-
schers hebben veel overwinningen op de Fransche legers
behaald. De Fransche dichter Molière was uit {van) Parijs.
Wij hebben vijf Zwitsersche huisjes {maison7tette, f.) ge-
zien. Veel wit linnen. Witte huisjes met {d) roode daken.
Ik heb een gedeelte van mijn Fransche werk gemaakt.
146.
Ik zal honger en dorst hebben. Vrijdag zullen onze
soldaten een feest in de vesting hebben. Welke sol-
daten? — Ik spreek {je parle) van de Hollandsche sol-
daten , die in deze vesting zijn. Gij zoudt gelijk hebben,
mijn vriend, maar nu hebt gij ongelijk. Wij zullen vrede
{den vrede) hebben. Deze rok is zwart. Uwe rokken
zijn ook zwart. Dit paard is grijs. De paarden van den
Poolschen graaf zijn niet grijs. Woensdag heb ik in de
*) Spreek uit: mess.
Valkhoff, Fransche Taal /, 15e druk. 7