Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1898
15e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202104
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
124.
wit, blanc, vrouw,
rond,
vierkant,
langwerpig rond,
ovaal,
de hoedenmaker,
blanche.
rond.
carré.
oval.
le chapelier.
Zwitsersch,
Poolsch,
Duitsch,
Amerikaansch,
de mode,
gezonden,
143-
suisse,
polonais,
allemand,
américain,
la mode,
envoyé.
Ik heb de Engelsche taal geleerd. Wanneer hebt gij
Engelsch [het Engelsch) geleerd ? — Ik heb de Engelsche
taal geleerd, toen (lorsqué) ik in Londen was (ik was,
fétais). Hebt gij ook de Deensche taal geleerd? — Neen,
mijnheer, ik heb die taal niet geleerd, maar ik heb met (a)
Deensche kooplieden gesproken. Welke taal hebt gij
toen [alors) gesproken (parlée) ? — Ik heb toen de Fransche
taal gesproken {parlé)*). Heeft uw kleermaker zwart laken
verkocht? — Ja, en ik heb bij dien Franschen hoedenmaker
ook een' witten hoed gekocht. Vrijdag hebben onze jagers
in het bosch gejaagd. Zij hadden {imp.) vier witte honden.
In hoeveel deelen is deze geschiedenis van Engeland?
144.
Geef mij [Donnez-moi) rooden wijn en witten wijn.
Deze Russische kooplieden hebben gisteren zwarte en
grijze paarden verkocht. Ziehier (Voici) Engelsche en
Fransche schepen. De Engelsche dichter Milton is be-
roemd {célèbrê). De Fransche taal is moeilijk [difficüe).
De Engelsche taal is minder moeilijk dan de Fransche
(taal). Ronde tafels en vierkante tafels. Mijn broeder
heeft aan uwe zuster Duitsche boeken gezonden. Onze
school is eene Hollandsche school. De kostschool uwer
*) Waarom men in 't eene geval parlêe, in 't ander/»«Wf schrijft, leert gij later.
Nu zoudt gij de reden nog niet kunnen begrijpen.