Boekgegevens
Titel: Premières lectures françaises: servant d'introduction au "Manuel de lecture et de conversation"
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningue: P. Noordhoff, 1890
15e éd; Oorspr.: 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202089
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Premières lectures françaises: servant d'introduction au "Manuel de lecture et de conversation"
Vorige scan Volgende scanScanned page
de werkwoorden in de onbepaalde wijs opgegeven en ik meende
zoo te moeten handelen, wilde ik den leerling niet eene uitstekende
denkoefening onthouden.
De opgaven aan den voet van de meeste lesjes zijn van dien
aard, dat de leerling ze met eene kleine terechtwijzing van den
onderwijzer alleen bewerken kan, wanneer althans de leesoefe-
ningen gelijken tred houden met de vertaaloefeningen in den
Leercursus.
H. Mei '74. V.
VOOR DEN YIJPDEN DRUK.
liet is mij een waar genoegen langs dezen weg mijnen vriend,
den lieer j. s. piquet, leeraar aan de R. H. Burgerschool te
Zwolle, te kunnen danken voor de aanteekeningen, die hij bij
't gebruiken van dit werkje gemaakt heeft en mij met de grootste
welwillendheid heeft afgestaan. Van de meeste heb ik een dank-
baar gebruik gemaakt.
Voor op- en aanmerkingen houd ik mij steeds dringend aan-
bevolen.
H. Juli '77. V.
VOOR DEN ACHTSTEN DRUK.
Geen mijner schoolwerkjes heeft hij herdruk zoo weinig veran-
dering ondergaan als dit.
Bij den achtsten druk heb ik 't echter met een vijftal stukjes
vermeerderd.
Dankbaar voor de welwillende ontvangst, die het bij mijne
medeonderwijzers heeft gevonden, meen ik die dankbaarheid niet
heter te kunnen toonen dan door geen zorg of moeite te sparen
om het meer en meer naar 't doel, dat ik bij de samenstelling
beoogde, en naar hunne wenschen in te richten.
Daarom blijf ik mij aanbevolen houden voor op- en aanmer-
kingen.
H. Dec. '79. V.