Boekgegevens
Titel: Premières lectures françaises: servant d'introduction au "Manuel de lecture et de conversation"
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningue: P. Noordhoff, 1890
15e éd; Oorspr.: 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202089
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Premières lectures françaises: servant d'introduction au "Manuel de lecture et de conversation"
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERICHT.
Dit leesboekje heb ik samengesteld met het oog op de onderwij-
zers, die den »Leercursus der Fransche taal" op hunne scholen
hebben ingevoerd en daarbij eenige zeer gemakkelijke Fransche
lectuur voor hunne leerlingen wenschen.
Voor leerlingen, die in het 1® deeltje en de helft van het
2® van genoemden Leercursus werken, is het »Manuel de Lecture
et de Conversation" nog te moeilijk. Maar voordat de leerlin-
gen zoover gekomen zijn, dat zij bedoeld Manuel kunnen verta-
len , wenschen zij allicht hunne krachten te beproeven aan 't ver-
talen van een gemakkelijk stukje uit het Fransch. Zulk eené
oefening wordt door leerling en onderwijzer beiden als eene nut-
tige en aangename afwisseling van 't hoognoodige maar minder
aangename »thema's maken" beschouwd.
Nu komen we tot de vraag: Wanneer kan dit leesboekje met
vrucht gébruikt worden? — Mij dunkt, als de leerling tot op
ongeveer het derde of de helft van het eerste deeltje van den
»Leercursus" gevorderd is.
Hij is dan bekend geworden met de eenvoudigste zinswendingen
en zijne uitspraak is al min of meer gevormd door het lezen
en van buiten leeren van een 80- ä iOO-tal opstellen.
De stof, die den leerling in de volgende stukjes wordt aan-
geboden, ligt binnen de bevatting van kinderen van 11 ä 12
jaar, een leeftijd waarop gewoonlijk met het Fransch leeren een
begin wordt gemaakt. In de eerste oefeningen heb ik nog al
veel woorden vertaald en dat kon wel niet anders, daar de leer-
ling in 't begin geringe woordenkennis bezit. Ik wilde ook de taak
van den onderwijzer gemakkelijk maken, die met geringe hulp
soms groote klassen moet laten werken. Als elk stukje eerst flink
klassikaal behandeld is, kan de leerling het zonder gedurige hulp
van den onderwijzer in goed Nederlandsch overzetten.
Zoodra het echter kan, en wel van stukje 61 af aan, heb ik