Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ÏN ZIJNE BESTEMMING. Hoofdfi. IV. 95
pen; doch gaf ook daar blijken van zijr;e deugd
en wijsheid, welke hij inzonderheid aan eenen
medegevangenen betoonde. Deze, een Staats-
dienaar, maakte JOZEF, bij zekere gelegenhdd,
nadat hij door zijnen Koning weder in gunsc
herfteld was, bij dezen Vorst bekend. Jozeï
werd uit de gevangenis gehaald, en kwam,
door zijne voorfpelling en wijsheid, de ge-
volgen voor van eenen zwaren hongersnood;
zoodat de inwoners van Egypte niet van gebrek
vergingen. Uic dien hoofde verhief de Koning
onzen jozef tot bijna den hoog-ften rang in
zijn Rijk, belastende hem, onaer anderen,
met de uirdeeling der granen.
In het.Land van Vader jacob was de hon-
gersnood niet.minder fterk, waarom hij zijne
zonen naar Égypte afzond, om koren te kbo-
pen. De oude man dacht, dac deze zijn zoon
voorlang door een wild dier verfcheurd was;
hoe ftond hij dus verbaaad, toen zijni; zonen
weder te huis kwamen met het berisr: jozor
leeft nog, ja ook is hij Heer van gansch Egypte l
Hij nam de uitnoodiging van zijnen) jozuf aan,
om met zgn geheel gezin in Egypte ce komen
wonen. Offchoon jozei- nu in hoogheid gefteld
was, wreekte hij zich echter niet aan zijne
broederen. Hij zeide alleen: Gij hebt wal
kwaad tegen mij gedacht, doch Godrhceft het
ten goede gedacht, gelijk het is te dezen
dage, en dat om een groot volk in hcc leven
te behouden. ,
Zoo beftuurt Gods Voorzienigheid niet alleen
den loop der Natuur; niet alleen de lotgevallen
van geheelc'Landen en Staten, maar ook dl»
van byzondcre perfonen, tot het beste einde.
Hij