Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
94 hBt KIND, in BETREKKING tot GOD
Zoon. Maar, het horlogie loopt wel, of-
fchoon de Horlogiemaker niet tegenwoordig is 7
Vader. Dat is waar; doch wanneer de
Horlogiemaker altijd hij zijne horlogies tegen-
woordig was, en fleeds kon nazien , of alles wel
geregeld liep, zoo zou hy dezehe , wanneer het
hier of daar haperde, en zidh hei minflt gebrek
openbaarde 3 dadelgk kunnen herftellen, en alle
ongeregeldheden , en toevallen, waaraan dtzi-.lve
onderhevig zijn, voorkomen. En zoo komt God
alle mogelijke verwarring in zijne werken voor,
door zijne altijd wakende, befturende en onder-
houdende Voorzienigheid.
. Zdqn. Nu verfta ik het. Wanneer de wereld
t.al blyven beft aanmoet God, haar Schepper,
niet alteen overal werken y maar . bok overal
■tegenwoordig "zijn.
Tfih^j»' wij leven, wif bewegen ons in Hem :
Geheet V gef-fiopens is één maatgeluid, een Jiem ,
Die Hemyerkondigti Hem vereert, en Bern doet minnen.
Die van verandring weet-, van einde, noch beginnen,
3. J O Z E F.
Vader jacob had twaalf zonen. Een dcr-
zelve heette jozEf, een deugdzaam jongeling,
oud zeventien jaar. Zijne broeders waren
hem nijdigzij wilden hem dooden, wierpen
hem in eenen kuil, en verkochten hem ver-
völgens. Jozef werd toen als flaaf naar Egypte
gevoerd. Aldaar won hij de gunst zyns Mees-
ters , wiens huisvrouw hem tot zonde wilde
verleiden; dan, daar zi] haar oogmerk niet
konde bereiken, becigtte zij hem bij zijnen
Meeseer. Nu werd hij in de gevangenis gewor-
pen;