Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
»N zijÄE BESTEMMING. Heofdji. IV, 95
d$r Mfidere nrflortn , en uit derzelftr kringtn
vtrpen, en alzoo zoude htt gthetle fchoone vre-
rtldgebouw in duigen pallen.
Zoon. fFie is de Kunflenaar, dip dit alles
gemaakt heeft, en gedurig andrer houdt?
Vader. £,e» perßandig fFezen heeft dit
»lies daargefleld, even als dit horlogie door een
vernuftig man gemaakt is. Men noemt dat
Wezen G»d.
Zoon. Kent gij dezen God, Vader?
Vader. Ja, ik ken Hem uit z'yne yfer^
ken. Gij zult Hem ook leeren kennen , waanneer
f.ij u vlijtig toelegt, om met z^n$ verken be-
kend te Vörden.
Zoon. Hert vare toch heter, dunkt mij,
dat men Hem in perfton leerde kennen.
V a d £ u. Hierin vergist gij u ; deze onzigt-
bare God is overal en altijd by ens.
Zoon. Hoe is dit mt gelijk ^ daar w'0 Hem
toch niet zien ?
Va der. Kan ik, vanneer ik »p reis ben,
eek hier mijn verk verrigten?
Z 0 0Neen , gij moet daartoe hier tegen-
voordig zijn.
V ader. Welnu , gij zèet^ dat alles in de
vereld in ßand blijft. De fltrren loopsn ge-
regeld voort. Alle dagen gaat de zon op. Jn
ieder jaargetijde brengt de aarde hst noodige
voor de fchepfelen poort: bij gevolg meet God
everal tegenvserdig zijn, vaar zijne verken
kiflaan , offchoon Hij voor onze oogen onzigtbaar
is. Zoe min ik hier mt* u fpreken kan, wanneer
ik afvezig ben , zoe min zou er leven , beweging
en orde b^aan , wanneer God niet tveralvas^
vaar zieh z^ne verken bevinden.
Zoon.