Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
18 het KIND, in BETREKKING tot GOD
2. het hor.logie.
Op eenen hetten zomeravond ging een Vader
met zijnen achtjarigen zoon in den tuin. De
maan fcheen, en de fterren fchitterden aan den
hemel. Hoe laat is het 7 vroeg het jongsken.
Het zal zeo tien ure flaan , geloof ik, antwoordde
de Vader, terwijl hy »p zijn zakhorlogie zag.
Het ftaat ftil, voer hij voort; dit verwondert
tnij, want het is nog niet afgeleopen. Hij
maakte het epen^ en bezag hetzelve., bij het
maanlicht. Er is zeker iets aan gebroken , zeide
de kleine. Gij hebt gelijk, lieve jongen! was
het antwoord; de veder is gefprongen. Nu , de
Horlogiemaker kan er »ene andtre in maken.
De menfchen kunnen toch niets maken, dat duur-
zaam is i wat z^n zij toch by Hem , die de fter-
ren , de zen, de aarde en de maan gemaakt
heejt?
z«ON. Heeft er dan aan den kemel voljlrekt
geene wanorde plaats?
Vadkr. Neen, lieve zoen! Deze millioenen
fiarren bewegen zich allen; zy allen zijn zonnen.
Om dezelve wentelen zich donkere ligchamen,
die door haar , even als onze aarde door de zen ,
verlicht worden , en in verfchill'ende kringen ho-
pen; deze kringen fluiien in tlkander^ al>- de
raderen in een horlogie. Zoo lang de wereld
geftaan heeft, heeft men in dit kunstgewrocht
geene de minfte verwarring hefpettrd. Alles is
in hetzelve juist berekend, en dit was ook noo-
dig ; "»ant zoo de eene fier de andere in den weg
kwam, zeuden de groottre ée kleinere verzwel-
gen , of uit hare banen ^ooten, even als een
kloot de kegels uit elkander werpt. Deze uit
har» baan gewtrpene ligehamem zouden dan we-
der