Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
18 het KIND, in BETREKKING tot GOD
moest bij, met zijnen Leermeester, voor eenige
maanden, op reis gaan. Gi^durende dien tijd
werd alles in orde gebrsgc. Emilhts kwart,
den dag vóór zijn gebocrccfcest, terug. Daar
het reeds laat en hij moede was, begaf hi
zich vroeg ter rust/ Ontwaakt zfinde, ging Ju
zijnen Vader vinden; men ontocet, en hi"
verhaalde van de reis. Na den maaltijd floeg
de Vader hem eene wandeling voor, en wel
naar zijnen geliefden heuvel. Men ram daar-
toe opzettelijk eene koets, welke rondom
tamelijk digt was, opdat hji niet re veel voor-
waarts zoude kunnen zien. Ter bewuste plaats
gekomen, trad msn uit het rijtuig, enEMiLifs
ftond geheel verbaasd, Hi} geloofde in hec
eerst, dat men verkeerd gereden bad; doch
fpoedig werd hij v.in het tegendeel overtuigd.
Verwonderd vroeg hij: „ Hoe is dan toch "dit
„ huis daar gekomen.'"
Vader. Ik denk, dat het zich zelf ge-
bouwd hecfr.
Exn^itis. «Stj fc^iM/ Cii'oi SOA^ix! §c<f 5«M
(in f)uii jcCf Sunntn GcmVW«« ? cv^l? S«"?
imwivf/ ^ai ^«istfn Sto»
o<5oMf «fH fietnin iocQ ^iSStH
^<tn Vj<v|ï<mil/ cm jie^ ytCh« ;«« euniimntig
VADtR. Gij hebt wel geoordeeld. Maar
zeg mij dan eens: dat Rrootc wereldgebouw,
waarvsn pij hier ncchts een klein gedeelte,
overziet, cn in hetwelk gp nu regen jaren
gewoond hcbf, wie zou dat gebouwd hebben?
Daaraan hebt pij rot hier loe riet gedacht.
Zou dat mede duji Bicrifchenhanden gebouwd
zijn?
EMI-