Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
18 het KIND, in BETREKKING tot GOD
arbeid verrigt, en hij weder beneden geko-
men was, nam hy de boot in de hand, en
zag rond, of er ook iemantl ware. Zou men
dit juwtel weieens misfen, zeide hij-, en, in
allen gevalle , wie zou weten, dat 'ik het me-
degenomen had? Op mij zal de verdenking
niet eens vallen. Reeds wilde hij het kleinood
in zyn' zak iVcken, toen hij tot "inkeer kwam.
Neen, ik wil geen dief woeden! zeide hij,
almede overluid; cn dit zoude ik zijn , oflchoon
ik ook van niemand gezien Wierde. Ik wil
een vrij mensch blijven, cn mijne neigingen
beheeren. Er gaat toch niets bóven onafhan-
kelijkheid, en dat men zijn eigen Heer is.
Met deze woorden legde hij het juweel op
de tafel, en fnelde voort.
NaauweUiks was hy te huis gekomen, of
de voorname Vrouw liet hem terugroepen.
In den aanvang was hij bevreesd; doch wel-
dra herftelde hij zich,'en dscht: „ Gij zijt
toch immers vrij van diefital." Hij kwam aan
htt huis, cn werd bij Mevrouw binnengela-
ten. Deze zeide tot hem: Hoor eens, jon-
gen! gy waart in «lijne kamer. Uwe bcgeer-
hikheid wilde u tot zonde verleidsn, doch
g'y hebt haar overwonnen. Ik heb alles aan-
gehoord. Gij hebt zeer brajjf gehandeld. Daar-
om zult gij nu in m^nen dienst blgvcn, ea
het zeer goed bij mij hebben.
Wie rede's toom verliest.
En flavernij verkiest,
Ziet zich in 't zwaar gareel door iedrc drift regeren.
Des meafehen wil zij vrij
Van .dw»ng en flavernij!
Be wil mtt eUcl irift beteuglen cn bchewea.
VIER-'