Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
mmm
JEGENS ANDEREN. Hoofdft.l. 7
heeft mij geftooten, gramftoris aangezien,
gefchoklen, of ge(1ac;cn. Hij zeide ook dik-
wijls eene onwaarheid, cn verheugde zicti
heimelylc, wanneer deze of gene, up zijne
aanklagce, cene Itraf onderging/ De Leermees-
ter was zeer verdrietig vvej!:éns dezen lasti-
gen knaap; eindcMijk bemerkte hij ook, dat
dezelve een onverdragelijke j n^^eh was, die
zich daarenbovt;n in het onheil of de llrat>an
anderen verheugde. Loop henen, zeide hij ten
laatfte, met uw,onophoudelijk aanklagen'; ik
zni niet meer naar u hooren. Wees infchikke-
• lijk , geef wat toe, cn leer kleine, niet opzet-
telijke boleedigingen verdragen. Door gelUidig
aanklagen benadeelt men meer zich zeiven,
dan anderen.
LoDEwijK had zich nogtars, door dat alles,
bn zijvjc kameraden zoo in den haat gebragt 5
dat niemand omgang met hem hebben wilde^
Men noemde hem algemeen den rtrJzlikksr^
Hij , die verklikt, woudt overal gehaat^
Hij fpoort het misdrijfop, fchoan zelf zoo vol gebreken;
Hij zoekt ? bij vindt, iiiaar rniut ook zeïf het kvvaat^;
Zijn grontftc 3ust be[ïaat in lastertaal te fpreken.
Spoor flechts in andren op wat goed is, dsn, okindL
Ziet men, dat gij de deugd, cn ook l\v'broeder raint-
'3. bjlijdschap in het ongeluk van anderen.
Eenige kinderen , jongens en meisjes, fpeel*
den te zamen; zij wai-cyiwelgemoed en vro-
lijk. Onvoorziens viel jozef. Hij had zich
ann de knie bezeerd. Hec vel was doorge-
gaan, cn het bloed vloeide llerk. Jongens en-
Tïieisjes begonnen overluid te iagchen om'hst
vallen van jozef. Zij verblydden zicii in-
A4 n-jr-