Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZIELSKRACHTEN. Hoofdjl. IIL »7
tfii anfiijt/ bfrl fiaren babet ora ben gaf^/ en
Seibe/ lettoöl ?ö iaarenbe: „ ©abet! ifi geö
?anöe gtbnan: ifi «jtö ban be Dobj u farrtobcnt
b^HtUt öfgttcu. srcö/ iMBtef ött mij! gft gal
nimmcc utn becïtnb tojt>tc obeticettn."
„ «©ngtlahftise bocfitecl jciöe be i©ab{C/ utu
fiftonto lê inö aanflcnaara-, fR betgttf gtt u.
aiSaac be gebnïocn ban gct eten bitt fc&aöElijfie
fc^ut&t fian ffi niet betgfnbenn / ten mii fU niet
Bcöeer. (Cg jult öie onberbinben/ 500 lang gfj
beft," ©flatop gaf 6ö Öaac een gtttet^tnibbel
fn: bit fiteljp totï iaat / boeg kaatje moc^t/ gaat
Btgeele Icben too? / be fiittetc gcboigen baii gct
intoilKgen gatet ötgeeriijfigrib iöesuccn: gace gt»
gejonbgeib filetf RiDjjnenbE tot aan fiaren boab.
4Setf r>c6 btittclOhOtib gmt aogrnMtft (tt)««;;
}19f( oo; en oogen tiao; hai«c flutien:
ie«nt ftuipt int bo«9 flang tot in tila )2ttt boot /
10 iKun: ft»9tiii)k gif tn 't blaeü nfei me^c te ^ittn,
s. DE VRIJE Wir..
Zekere fchoorfteenvcgersjongen werd eens
naar het huis eener voorname Vrouw pzon-
den, om aldaar eenen fehoorfteen te reinigen.
De nieuwsgierigheid verleidde hem, om in
de kamer, waar deze feaoorfrcen was, een»
rond te zien, De pracht cn de kostbaarheden
van dit vertrek verbaasden hem. OpcenS viel
hem cene j'uweelen boot in het oog, die op
de tafel laj;. Zulk eene boot moest ik hebben,
zeide hij; ik zoude dezelTg verkoopen , en
dan had ik geld. Ik zal haar medenemen;
die Mevrouw zal toch nog wel andere juweelen
hebben....... Doch neen! voer"hij overluid
voort, dan werd ik een dief. Daarop kroop
hij fpoedig den fchoorfteen in. Nadat nu Stijn
F 4 ar-