Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
«4 het KIND, ten AANaiEN Z'JNER
fchreden gevorderd, of de begeerlykheid werd
wedef^wakker. Het fpeet hem nu, dat hij het
horlogie maar niet mede genomen had. Hij
ftond ftil, >^llde terugkeeren , den muur over,
tn het venfter weder in, fpringcn; doch nu
begonnen de honden in het dorp te blaften, cn
dit was zijn geluk. Hij vatte nu weder van
nieuws het voornemen op, om zijne begeer-
lijkheid te doen zwijgen, en geen dief te
worden, en vervolgde zijnea weg.
Thans ging de maan onder ,en de hemel werd
met donkere wolken overdekt. Hij dwaalde
ran den weg af, kon~ niet zien , 'ftruikelde
over tleenen, meende eenige boomen te zien,
en zeer moede zijQde, fliep hij dadelijk in.
, Zoo lag hij ongeveer drie uren. De morgen
brak aan, de zon ging op, en nu werd de
flaper wakker. Welk eene ontzetting beving
hem, toen hij, de oogen open doende, zag,
waar hij zich bevond! Het was nog in dien
tijd, toen men de ligchamen van veroordeelden
aan langs de wegen geplaatfte galgen ophing;
hetgene nu de jongeling in den nacht voor
boomen gehouden had, waren de ftijlen van
zulk cene galg; hetgene hij als fteenen aan-
gemerkt had, waren'bekkeneelen en beende-
ren ; en een gehangene zweefde hem regt
b&ven het hoofd. Verfchrikt en fidderend fprong
fcij op. Nu viel hem in, hoe zeer hij in ver-
zoeking geweest was, om eene daad te be-
gaan , die hem welligt daarhenen zoude gebragt
hebben, waar de gehangene zijnen loop vol-
eindigde. Nu dankte hij biddend God, en
vond in het vervolg genoegzame kracht, ora
alle verzoeicing ten kwade niet alleen te be-
ftr^den, maar ook te overwinnen.
Bc-