Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZIELSKRACHTEN. Hooféfi. IIL 8i
was i vertoonden dt verhevene torens hunne fpit-
fen, tn de hoogt wouden hunne toppen , als uit
eene zee , met een lieftlijk oranjelicht. Plotfe-
lijk fchoten eenige lichtjiralen zich uit over de
oppervlakte des aardrijks, op het bekoorlijke j met
dauwdruppelen beparelde, groen. — Welk eene
vreugcd! Jprak de Vader. Sla ^de oogen op, mijn
zoon! De koelte fuist; dt takken trillen; de
bloemen ontwikkeltn zich; de torren zwieren;
de bijen mommelen; de vlinders dartelen; de
tortels kirren; de vogels juichen; de dieren
toenen hun genoegen ; de mtnsch wordt vtrrukt:
geen wonder, de zon fiaat in hare volle heer-
lijk heid, als di Koninginne des hemels, aandt
kimmen, en rijst, met voorbeeldelooze pracht, bo-
ven den gezigteinder: wat zegt gij nu van dit
alles , theodooft ? 'Jk heb nooit iets gezien , dat
zoo fchoon is, was het antwoord; er er kan
ook niets zijn, dat in fchtonheid hierbij haalt.
Wantietr jiij in die f 'choonheld^ fieeds uwen wel-
lust vindt, hernam de Vader, dan kan het riet
a^fd-.-rs, of gij bemint de deugd, en Hei», dit
ds eorfprong der fchoonheid is.
Na alhier een landelijk ontbijt genomen te
hebb n, ging men naar de kerk , om aldaar tent
op het feest tetpasfelijke Godsdienftige Redevoe-
ring te hooren. Het overige van dien dag werd
voorts in fchuldtlooze vreugdt doorgebragt,
't Verhevene verhoogt den geett in kracht}
Het geeft den mtnsch gevoel van waarde:
Maar U fchoone , met zijn vriendetijke pracht t
Schenkt h«m gentt en vreugde of aardt.
III.