Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
82 het KIND, ten AANZIEN ZIJNER.
afgebroken, door de welluidende ttonen van den
nachtegaal, wtlks, boven hunne hooiden y in de
digte lommer nestelde. De geheele diepte lag als
verdronken in eenen verkoelenden dauw, welke
het dorftige aardrijk verkwikte. Nu dook de
maan onder de kimmen. De hemel was met tin-
telende fterren bezaaid: derzelver luister nam
toe naar mate het donkerder werd. Daar men
op de aarde niet dan fchemerachtig de voorwer-
pen konde ontdekken^ werd het oog onwillekeu-
rig naar den rijkgefiernden hemel getrokken. \
Theodoos. ! herinnert gij u wel, zeide de Vi-
der, hetgene ik u mg gisteren van de fterren
verhaalde 7 Ja, Vaderl was het antwoord: ik
verbeeldde mij daar , dat ik tusfchen al die fter-
ren rondzweefdi, ik verloor mij in mij zelven
en werd duizelig. Uwe verbeeldingskracht kan u
alzoo het verhevene doen gevoelen , zeide de Va-
der. Dit is eene bron , die den mensch een on'
befchrijfelijk genoegen kan opleveren.
Min bragt alzoo den geheelen nacht doer met
vrolijke , onderhoudende en ftichtende gefprekken,
in afwachting van den naderenden morgenftond.
De dorpklok floeg twee, en reeds zag men
den noordoostelijken hemel, voor een groot ge-
deelte, met eene fiaauwe fckemering overfpreid.
Deze nam gedurig toe , en verhoogde zich al-
lengs aan de kimmen , met eenen zachten roze.-
gloed. De fterren verbleekten; de vogelen kwa-
men te voorfchijn, en de oostelijke wolken ver-
anderden hare eenvormige gedaante in eene fcha-
kering van de vurigfte kleuren , veel meer fchit-
terend dein zilver en goud. Nu verhief zich de
leeuwerik fchaterend omhoog; het gevogelte in
het bosch ving deszelfs wildzang aan; en , of-
fchoon dt aarde neg in helderen dauw beneveld
waSf