Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
8 ket KIND, in zijn GEDRAG
niets. Eens ving hij weder een' twist san,
en kreefï in het duister een' orj^elukkigen fiag
op hec hoofd, waardoor hij binnen weinige
darren (terven moest, dewijl zijne hcrfenpan
gebroken was.
Die twisten wrok ontfleekt, geeft voedfd aan een'brandy
Die vaak in ftuivende asch 't geluk kan doen verkeereïi;
Doch die hem overdekt met onuitwischbre fchand'.
Terwijl de gloed hem zelv' in 't einde moet verteren.
-yl s.'^de verklikker.
Lodewijk was hec éénige zoonrje zijner
ouders. Deze waren hem ^oor eene onverftao-
di^e liefde in alles tc wille. HiJ meende daar-
om, dat ook zijne kameraden iicm in alles te
wille moesten zijn. Dóch hierin bedroog hij
zich grooceiijks. Hij wilde, dac alles naar zija
hoofd gaan zoude. Gefchicdde dit niet, dan
fchreeuwde hij openlijk op de ftraat, zoodac
alle menfchcn ftaan bleven, of aan de verders
kwamen, in de verbeelding, dat hem een groot
onheil bejegend ware. VVanneer een zijner
kameraden hem iets verweet, of ook hem bij
ongeluk zeer deed, handelde hij eveneens. Hij
wilde' wel »anderen plagen en' verdriet aan-
doen, doch niet het minlte van hen verdragen.
Daarover klaagde hij dan bij zijne ouders.
Deze bekjaagden zich weder bij de ouders
van' die kinderen; en dikwijls gt-bcurde hét,
dat zijne ouders, mcc die van andere kinde-
ren, öaardóor in twist geraakten.
Wanneer lodewijk in de fchool kwam,
maakte hij het even zoo. Hij beklaagde zich
wegens de geringite kleinigheid bij den Leer-
meester. Gedurig was liet: Die, deze of gene,
lieef;