Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZIELSKRACHTEN. Roofäß. IH. 77
' 4. V R E E S. ■
In zeker dorp fpeelden eens eenige kinderen
op de begraafplaats. Zg fprongen op de gra-
ven rond, en kwamen aan het doodsbeender-
huisje, waar de bckkeneelen en geraamten der
afgeftorvenen verzameld werden. Er was on-
der hen een jongetje, welks grootmoeder den
dag te voren geftorven was. De anderen namen
voor hem bang te maken 3 joegen hem, tegen
zijnen wil, in het beenderhuisje, en riepen
hem vervolgens toe: Zie, daar is nu de dood!
Kort te voren was er eene groote zwarte kac
in het beenderhuisje geflopen; deze fprong,
juist op dat oogenblik, van achter hem, voor
den dag. De jongen werd daardoor zeer ver-
fchrikt, en dacht niet anders of hec was de
dood, die hem halen kwam. Hij fidderdc,,
viel neder, en geraakte buiten kennis. Men
droeg hem naar huis; hij kreeg ftaiptrekkin-
gen, en ftierf twee dagen daarna, op eene jam-
merlijke wijze.
Die was alleen door de vrees veroorzaakt.
Hij, die vreesc, wordt door fchtikbeelden over-
weldigd, geraakt in angst; zijne gezondheid
worde daardoor benadeeld, en dikwijls is de
dood daarvan het gevolg. In hec korc, vrees
is een onaangenaam gevoel, dac ons zeer Icha-
delijk worden kan; en men kan zich tegen
dezelve niet te veel wapenen. Die anderen,
hetzij uit fpel, moedwil, of met eenig ander
oogmerk, vrees aanjaagt, vergrijpc zich zeer
cegen de wet der liefde, en maakt zich aan
groote onbedachtzaamheid fchuldig.
5. DS