Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZIELSKRACHTEN. Hoofdß. HI. 75
huis. De Ouders vroegen hem naar de oor-
zaak hiervan. Men kon even wei geen woord
■uit hem krijgen, en hij koÏKvan fcnreijen en
fnikken niec fpreken. Men vernam het einde-
lijk van anderen. U is alzoo geen ongelijk ge-
fchied, zeiden de Ouders, en lieten hem aan
zich zeiven over. Den ganfchen dag kon hij
van droefheid niet eten. Hij nam geen deel aan
dc fpelen zijner makkers; deed niets dan zuch-
ten, cn zag van treurigheid geheel bleek.
Eindelijk, na eenige dagen, kwam hii met een
lagchend gelaat uit de fchool aanhuppelen.
De Meester is weder ^oed op mij, en ik zit
weder op myne vorige plaats, riep hij uit.
Nu, dat is mij aangenaam, zeide de Vader,
Gij hebt nu ondervonden, hoe fmartelijlt hec
gevoel van treurigheid is, en dat dit gevoel
de ligchamelyke "pijn nog overcrefc. Draag
zorg, in het vervolg, dac u niet weder iets
dergelijks overkome. Er is nog fmarceiijkcr
gevoel van treurigheid, dan hetgene gij nu eeni-
ge dagen ondervonden hebt. Wee u, zoo gij
alleen door fchade en f&iiande wijs moet worden"!
S. n 0 0 p.
fiïe'ne christiaan henürik hfinecks,
bat ôrgaaî'De Inno/ ba. 500 gusö ontgoubcn fionöj /
luat gei itcröe/ en bati toitn hJtj rect.^ OffP^ofini
|fl2Düen/ inaë cen^ ïitnniH. 39nber berteR-r ben
^ngen/ bat be ïïoning natït Ijem osb^an^b gab /
en öEin tnilüe/ cn Dat^mbe gcni De üoop
in / bat bit gcfcgieten jtsiibc ; 5000:0 6ö û.tct toa^.
Ïit^at 5aï u bat met cenc bjeugbc hftirO^salun !
hoec be Batït boojt; be ïïoning 5qï u g toijf rg«
"ficlp fiefcgenficn/ Bisi gij T)tm/ op ïpt b^aocn/
tel fiuiu nntöoojben. ïtifi! jeioe chiustiàan,
bat