Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZIELSKRACHTEN. Eoofdft. IIL 73
ik het ook wat geven. Maar die andere vo-
gel ..... gelijkt wel een' fpreeuw; die kan
zeker niet anders dan piepen, of op zijn
hoogst fluiten.
Wat dunkt u, kinderen! was dit oerdeel van
den kleinen karel wel juist ? Wilt gij verftan-
dig oordeelen, en wijs handelen, ziet dan niet
alleen naar het uiterlijke. Al heeft een vogel
alleen fraai gekleurde vederen, hij kan daarom
nog niet fchoon zingen. Zoo is het ook wat
de menfche» betreft. Denkt altijd, dat het
fpreckwoord: De kinderen maken den man , niet
waar is, en op een onbillijk vooroordeel rust.
XL GEVOELSVERMOGEN.
1. VREUGDE.
CHRItTlNA kwam uit de fchool te huis. Zij
vas zeer vergenoegd en vrolijk; zij huppeldey
danste en zong. Wel, dochterl zeiden de Ou-
ders: gij jchijnt uitgelaten van blijdfchap. Ja,
zeide zij, ziet eems, wat ik gekregen heb! De
Schoolopziener is in de fchool geweest. Wij moes'
ten blijken van onze vorderingen geven. Ik kon
hem zeer goed antwoorden. Daarop vroeg die
Heer aan den Onderwijzer: Gedraagt dit meisje
zich altijd wel? Js het altijd zoo zindelijk ge-
kleed vds au? Komt het vlijtig ter fchole? Is
het ook altijd befcheiden en beleefd jegens haren
Onderwyzer? De Onderwijzer beantwoordde al
deze vragen met ja, en voegde er neg bij, dat
ik tot zijne beste leerlingen behoorde. Dat is
braaf van u, lief kind.' zeide de Schoolopzie-
ner. Gy verdient, dat ik u met iets fraais ver-
heuge. Dit zeggende, gaf hij m^ dit mootje
heekje , wa^riti "ik vliitig lezen moest.
'E 5 i^-u.