Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
64 het KIND, teN AANZIEN ZIJNER.
wel, ééns mislukte liet; want toen het meisje
het papier, dat over den hoepel gefpannen
was, verfcheurd had, en door den hoepel ge-
fprongen was, was het paard reeds te ver
vooruit, zodat zij niet in den zadel konde
geraken, en op den grond tuimelde. Dit deed
het meifje evenwel geen leed, doordien de
grond zacht was.
Nu, ik merk, zeide de Vader, dat gij het-
gene gij gezien hebt, u naderhand regt le-
vendig kunt voordellen. Gij hebt eene goede
verbeeldingskracht. Het is alzoo, kinderen!
als uw broeder u verhaald heeft. Hoezeer hij
de paardryders niet meer voor oogen heeft,
kan hij dezelve zi^h weder voor den geest
brengen, en dc eens ontvangene indrukken
weder vernieuwen. De verbeeldingskracht is
zeer nuttig en weldadig. Door haar kan men
aangename gewaarwordingen telkens hernieu-
wen, zich daarin verlustigen, anderen een genoe
gelijk onderhoud verfchalFen, en hun ons gevoel
mededeelen. Wanneer gij, in het vervolg, ook
eens iets belangrijks ziet, zult gij dat ook
verhalen, en dan zal ik zien , of gij mede zulk
eene goede verbeeldingskracht bezie als uw
broeder.
4 de verbeeldinoskracht doet
ïoms dwalen.
Mietje fitoara op ^eftettn abonb gi-et btt*
fcïitiht en beanp^t bc Ramet In. iE"at ftgeelt u/
meisje? btocg fiaac l^aDcc. ©flbcc! toa^
Set amtooatb / boot buurman^ §ui| flaat op bc
Pruat een stoatt man/ ?oa groot al^ ren
{ëgn Iiaofb igl roet een' isiutn DoeTi löcbefit.
öceft