Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZIELSKRACHTEN. Hoofdfl. III 6l
toch uitmuntende mannen. Nu, zeide d»
Vader, vejtel het eens aan uwe broeders en
zusters. Ik wil eens zien, of gij dc zaken,
welke sij éénmaal f^ezien hebt, u weder voor
den geest kunt brengen, zonder dezelve juist
voor oogen te hebben. Ja, dat is goed, rie-
pen de andpren. Doe dit, vertel ons, brueder!
PiETER ving aan als volgt:
De plaats, waar de rijders hunne kunften
vertoonden, was geheel rond. In het midden
was eene groote, ledige en ronde ruimte, die
mee zand overdekt was. Rondom deze ruim-
te waren banken geplaatst voor de aanfchou-
wers. Onder de rijders, die met hunne paar-
den in de ledige ruimte kwamen, was een
geheel zwart mensch; zijn haar was als wol;
zijne tanden wit als fneeuw, en zijne lippen
rood als bloed. Die kon rijden! Het paard
liep zoo fnel het maar kon, en in deszelfi
vollen ren, fprong hij, nu eens van het paard,
en dan weder er op. Hij reed nu eens rug-
waarts , dan weder vooruit. Hij hief zich op
het paard overeind, danste, dronk een glas
wijn, en ftond telkens flechts met één iwen
op hetzelve. Onder de overigen heeft mij
vooral een meisje, van omtrent negen jaren,
bevallen. Denkt eens: er kwamen mannen,
die hielden het meisje, terwijl haar paard in
vollen ren wa», een' hoepel voor, welke »re-
heel met papier overtogen was. Als nu het
meisje met het paard voor den hoepel kwam,
fprong het door den hoepel henen, kwam
met denzelfden fprong weêr op het paard ne-
der, «n, offchoon het paard aanhoudend
voortliep, kwam zij tech weder in den za-
del. Dat mag ecfst fpringen hecten! Even-
vel.