Boekgegevens
Titel: Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Auteur: Thurn, Wilhelm Christoph
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, van de Grampel en Hanssen, 1825
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8611
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202086
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Socialisatie (bedrijven), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vervolg van het algemeen leesboek en ordelijk onderwijs, voor de eerste behoefte der kinderen, in hunne onderscheidene omstandigheden en betrekkingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZIELSKRACHTEN. HodfJß. IIL 59
lijken KAREL voor, en hoe hij nu geheel onbe-
wegelijk daar ligt, eene bleeke kleur heeft, en
een akelig gezigt vertoont. Nu verheeld ik mij
den dood als een oud en onmededoogend man,
die zonder barmhartigheid karel de keel toe-
drukte. Het is waar, zeide de Vader'; gij hebt
gedacht: uw geest was werkzaam , en Jtelde zich
eene bepaalde zaak voor, het fterven name-
lijk. Doch wat den dood aanbelangt, gij zult
denzelven nergens in de geheele wereld vinden,
dan alleen in uwe ve/beelding, in uw hoofd.
Niemand heeft ooit den dood gezien. Voor dit
beeld uwer gelachten zult gij geen onderwerp
pinden om het daarop toe te pasfen. Geef in
het vervolg daarop acht, dat gij niets denkt,
dan waarv or gij in de wereld een onderwerp
kunt vinden, waarop het gedachte is over te
brengen.
h. het gehëugen. '
„Nu, karel!" vroeg een Va.ler aan zijnen
zoon, kent ttij eindelijk het dicltftukje: Na-
tuur! wat zijt gij rijk, van buiten? zeg hec
eens op. Het gaat nox nier te bestzeide
de Vader. ,, Ik neb het u toch reeds zoo dik-
wijls voorgezegd; gij hebt het zoo dikwerf
gelezen, en evenwei kunt gij hec maar niec
onthouden, en u de zaken herinneren, welke
daarin voorkomen. Zeker Joogcling, genaamd
CHRISriAAN HENDRIK HEINECKE, gCborCn tC
Lübeck, in hec jaar 1721, had eeri ander ge-
heugen. Reeds in zijn derde jaar wist bij
van vele oude volkeren te verceilen. Hij kön
de namen, van alle Vorften in Europa opnoe-
men. Hij was bekend met al de Landen en
lieden der wcrefd. Hij kende acht dui/.end
Li-